Beweegprogramma’s

Beweegprogramma's

Individueel of in groepsverband

Bij sommige chronische aandoeningen of overgewicht is het vaak moeilijk om actief te blijven. Bewegen wordt oncomfortabel of zelfs pijnlijk, waardoor uw activiteitenpatroon vermindert. Een beweegprogramma kan u helpen om u op de juiste manier in beweging te brengen.

Beweegprogramma's zijn 'multidisciplinair', dat wil zeggen dat kennis vanuit meerdere disciplines, waaronder de diëtiste en de praktijkondersteuner van de huisartsen, wordt gedeeld om u zo goed mogelijk te begeleiden. Alleen bewegen is soms niet voldoende. Als u niet zoveel ervaring hebt met sporten is voorlichting over verantwoord bewegen,  gezonde voeding en de aandoening zelf ook belangrijk.

Bij Fysiowymbrits kunt u onder professionele fysiotherapeutische begeleiding uw belastbaarheid verhogen tot een bepaald niveau. U sport en beweegt op een verantwoorde manier. Dit kan zowel individueel als in groepsverband. Aan het eind van het programma kijken we samen naar wat u leuk vindt om te doen, zodat u deze actieve leefstijl volhoudt.

Over de opbouw van de cursus en de voorwaarden voor deelname kunt u contact opnemen met Fysiowymbrits, het liefst tussen 8.00 en 12.00 uur.

Het beweegprogramma oncologie is er voor mensen met kanker, bij wie de behandeling net is afgerond. Dit programma is erop gericht de conditie en spierkracht te verhogen, om zo tot een betere kwaliteit van leven  te komen.  De gevolgen van chemotherapie en bestralingen kunnen zorgen voor problemen bij het bewegen.  Een beweegprogramma kan hierbij ondersteuning bieden.

*Stadium 1 van de Gold classificatie voor COPD

Juist bij astma en COPD is het niet erg aantrekkelijk om in beweging te komen,  u zult denken dat het beter is om iedere lichamelijke inspanning te vermijden en daarmee uw benauwdheid te verminderen. Maar het omgekeerde is waar. Door minder te bewegen gaan de algemene conditie en de kwaliteit van leven van iemand met COPD achteruit. Een beweegprogramma is van groot belang voor mensen die het niet lukt om zelfstandig een actieve leefstijl aan te nemen en zo meer energie te krijgen.

Bij fybromalgie is het niet aantrekkelijk om in beweging te komen, immers bewegen doet pijn. Door steeds minder te bewegen gaan de algemene conditie, kracht en de kwaliteit van leven van iemand met fybromalgie achteruit. Bovendien is de ene dag de andere niet, klachten als pijn en vermoeidheid verschillen. Door het volgen van dit beweegprogramma leert u zo goed mogelijk om te gaan met uw klachten. Het programma is erop gericht u te laten zien wat u allemaal wel kunt. Met dit rustig en verantwoord opgebouwde programma brengt u uw kwaliteit van leven op een hoger peil.