Beweegprogramma’s

Bij sommige chronische aandoeningen of overgewicht is het vaak moeilijk om actief te blijven. Bewegen wordt oncomfortabel of zelfs pijnlijk, waardoor uw activiteitenpatroon vermindert. Een beweegprogramma kan u helpen om u op de juiste manier in beweging te brengen.

Beweegprogramma’s zijn ‘multidisciplinair’, dat wil zeggen dat kennis vanuit meerdere disciplines, waaronder de diëtiste en de praktijkondersteuner van de huisartsen, wordt gedeeld om u zo goed mogelijk te begeleiden. Alleen bewegen is soms niet voldoende. Als u niet zoveel ervaring hebt met sporten is voorlichting over verantwoord bewegen,  gezonde voeding en de aandoening zelf ook belangrijk.

Bij Fysiowymbrits kunt u onder professionele fysiotherapeutische begeleiding uw belastbaarheid verhogen tot een bepaald niveau. U sport en beweegt op een verantwoorde manier. Dit kan zowel individueel als in groepsverband. Aan het eind van het programma kijken we samen naar wat u leuk vindt om te doen, zodat u deze actieve leefstijl volhoudt.

Over de opbouw van de cursus en de voorwaarden voor deelname kunt u contact opnemen met Fysiowymbrits, het liefst tussen 8.00 en 12.00 uur.