Verzekering en Tarieven

Directe toegankelijkheid fysiotherapie

 

U kunt tegenwoordig zonder verwijzing van de huisarts rechtstreeks naar de fysiotherapeut. Dat betekent dat u voor een bezoek aan ons géén verwijsbrief van de huisarts of de specialist meer nodig heeft. Als u besluit om onze hulp in te roepen, zullen wij tijdens het eerste bezoek een “screening” uitvoeren om te zien of uw klacht wel bij ons thuis hoort. Zo ja, dan zullen wij u verder fysiotherapeutisch onderzoeken en een behandelplan voorstellen. Herkennen wij uw klacht niet of vermoeden wij andere oorzaken, dan zullen wij u adviseren toch eerst uw huisarts te bezoeken.


Fysiotherapie vergoeding 2024

Fysiowymbrits heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Fysiotherapie wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt hangt af van de aanvullende verzekering die u heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar. Voor deze behandelingen betaalt u GEEN eigen risico.

Chronische aandoeningen

In sommige gevallen wordt fysiotherapie vergoed vanuit uw basisverzekering.

Vergoeding fysiotherapie vanuit de basisverzekering voor kinderen/jongeren tot 18 jaar:
 • Tot 18 jaar worden de eerste 9 behandelingen fysiotherapie vergoed. Voor de vergoeding van extra behandelingen is toestemming nodig van de zorgverzekeraar.
 • Tot 18 jaar wordt fysiotherapie voor aandoeningen die op de lijst chronische aandoeningen fysiotherapie* staan volledig vergoed.
Vergoeding fysiotherapie vanuit de basisverzekering voor volwassenen:

Als u een aandoening hebt die op de lijst chronische aandoeningen* staat, wordt fysiotherapie vanaf de 20ste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering**.

 • Bij artrose aan knie of heup krijgt u eenmalig maximaal 12 behandelingen in 12 maanden vergoed.
 • Bij urineverlies krijgt u eenmalig 9 behandelingen bekkenfysiotherapie vergoed.
 • Bij COPD krijgt u, afhankelijk van de ziektelast en ziektestabiliteit (longaanvallen), tot maximaal 70 behandelingen per jaar vergoed.
 • Fysiotherapie bij ziekenhuisopname wordt vergoed.
 • Bij herstelzorg na COVID 19 krijgt u maximaal 50 behandelingen vergoed (in maximaal 6 maanden).

* Voor meer informatie over welke aandoeningen onder chronische aandoeningen worden verstaan kunt u terecht bij uw fysiotherapeut.

** De eerste 20 behandelingen kunnen worden betaald uit uw aanvullende verzekering. Alleen indien u niet aanvullend verzekerd bent moet u in dit geval de eerste behandelingen zelf betalen.

Voor vergoeding van fysiotherapie vanuit de basisverzekering bij volwassenen is altijd een verwijzing nodig van een huisarts of specialist.

Als fysiotherapie onder de basisverzekering valt, betalen volwassenen eerst het eigen risico (als dat tenminste niet al besteed is aan andere zorg). Let op: als de behandeling doorloopt in een volgend kalenderjaar betaalt u opnieuw eerst het eigen risico. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

U kunt ons altijd bellen of mailen voor meer informatie (bij voorkeur tussen 8.00 en 12.00 uur)

Tarieven Fysiowymbrits 2024 m.i.v. 1 februari 2024

Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent of meer behandelingen nodig heeft dan uw verzekeraar vergoedt, brengen wij de volgende tarieven in rekening:

 • Zitting fysiotherapie € 42,00
 • Zitting oefentherapie Mensendieck € 42,00
 • Zitting manuele therapie € 53,00
 • Zitting bekkenfysiotherapie € 53,00
 • Screening € 20,00
 • Intake en onderzoek na screening € 52,00
 • Intake en onderzoek na verwijzing € 52,00
 • Intake bekkenfysiotherapie (duur behandeling 1 uur) € 105,00
 • Zitting fysiotherapie aan huis € 55,00
 • Wegblijftarief € 32,-
 • Fysiofitness 1 x per week € 39,50 per maand
 • Fysiofitness 2 x per week € 54,00 per maand