Training

Fysiotherapeutische training en begeleiding

Fysiotherapie voor sporters

Medische trainingstherapie

In aanvulling op de individuele behandeling kan medische trainingstherapie gewenst zijn. Bijvoorbeeld na een blessure, langdurige klachten, terugkerende klachten, een operatie of chronische aandoening.

In de medische trainingstherapie is ons doel met aangepaste oefeningen de functie van het bewegingsapparaat gunstig te beïnvloeden. De oefeningen worden zorgvuldig gedoseerd en zijn gericht op uw persoonlijke doelstellingen. Dit kan verschillen van zelfstandig functioneren tot het hervatten van een sport.

Fysiofitness

Voor iedereen die om wat voor reden dan ook wil sporten. Dat kan bijvoorbeeld zijn om aan je gezondheid te willen werken, af te willen vallen, meer kracht, conditie of lenigheid op te bouwen, te ontspannen of ouderdomsziekten te voorkomen.

Bedrijfsfitness

Wij zijn aangesloten bij Bedrijfsfitness Nederland. Via het Nationaal Bedrijfsfitnessplan kunt u met gemiddeld 40% belastingvoordeel bij ons komen sporten.logo Voorwaarde is dat uw werkgever een overeenkomst heeft met Bedrijfsfitness Nederland.

Schaatstraining

Schaatsers kunnen gedurende het hele jaar bij Fysiowymbrits een krachttrainingsprogramma ter ondersteuning van hun schaatsprestaties volgen. Het trainingsprogramma bestaat uit een algemeen gedeelte (nadruk op rompstabiliteit) en een sport-specifiek gedeelte (accent op de schaatsbeweging). Eens in de zes tot acht weken wordt een nieuw trainingsprogramma aangeboden om je spieren te blijven prikkelen, zodat je kracht toeneemt. Neem voor meer informatie contact op met de praktijk of Schaatsvereniging De IJsster.

Fierljeptraining

Fierljeppers kunnen gedurende het hele jaar bij Fysiowymbrits een krachtrainingsprogramma ter ondersteuning  van hun fierljepprestaties volgen. Het trainingsprogramma bestaat uit een algemeen gedeelte (nadruk op rompstabiliteit) en een sport-specifiek gedeelte.  Eens in de zes tot acht weken wordt een nieuw trainingsprogramma aangeboden om je spieren te blijven prikkelen, zodat je kracht toeneemt. Neem voor meer informatie contact op met de praktijk of Fierljepferienin Drylts E.O.