Huisregels

Een afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met ons algemene nummer 0515-53 18 32. We zijn het best bereikbaar tussen 8:00 en 12:00 uur. Vanaf 12:00 uur maken we gebruik van een voicemail, omdat we niet altijd in staat zijn om de telefoon op te nemen. Als u uw naam en telefoonnummer inspreekt, bellen we altijd terug. U kunt zich natuurlijk ook aanmelden via ons e-mailadres: info@fysiowymbrits.nl.

Uw eerste bezoek

We kennen bij Fysiowymbrits geen wachtlijst. In de meeste gevallen kunt u binnen drie werkdagen na aanmelding worden behandeld. U kunt zelf hulp inroepen van de fysio- c.q. oefentherapeut of u kunt op verwijzing komen van de huisarts of specialist. Indien u zonder verwijzing komt zullen wij beoordelen of uw klacht geschikt is voor behandeling.

Uw vervolgafspraken

Bij een vervolgafspraak neemt u uw afsprakenkaartje mee. Als u komt trainen neemt u sportkleding, schone, geschikte sportschoenen en een handdoek mee.

Wat doet u als u bent verhinderd?

Een behandelafspraak moet u tenminste 24 uur van tevoren afzeggen. Lukt dit niet, dan zijn wij genoodzaakt u 75 % van de behandelkosten in rekening te brengen.

Wat gebeurt er als uw therapeut afwezig is?

Als uw therapeut onverwacht afwezig is, nemen we contact met u op om een vervangende afspraak te maken, In geval van langdurige afwezigheid van uw therapeut proberen wij een passende oplossing te vinden.

Privacy

Het spreekt voor zich dat uw gegevens bij ons in vertrouwde handen zijn. Ook hebben wij een geheimhoudingsplicht. We houden uw huisarts op de hoogte van het verloop van de behandeling, mits u daar toestemming voor verleent. Aan derden, denk hierbij aan Arbodiensten of verzekeraars, verstrekken wij uw gegevens alleen met uw instemming middels een door u ondertekende en gedateerde verklaring van goedkeuring. Uiteraard kunt u uw dossier altijd inzien.

Klachten

Heeft u een klacht over de behandeling, of bent u niet tevreden, dan horen  wij dat graag. U kunt er zeker van zijn dat we u klacht vertrouwelijk behandelen en in overleg met u naar een passende oplossing zoeken. Hebt u er moeite mee uw klacht te bespreken met uw eigen fysiotherapeut, dan kunt u terecht bij een van de andere therapeuten in de praktijk. Onze praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van onze beroepsvereniging, het KNGF. Indien uw ontevredenheid niet weggenomen is verwijzen wij u door naar deze klachtenregeling. Meer informatie hierover vindt u op de website www.defysiotherapeut.com.