Manuele Therapie

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Zelfredzaamheid van de patient is belangrijk. Bewegend (dis)functioneren wordt niet alleen beïnvloed door biologische factoren, maar ook door persoons- en omgevingsgebonden factoren. De manueeltherapeut brengt de klacht van de patient in kaart in een biopsychosociaal model.