Het hoeft geen betoog dat de verspreiding van het coronavirus grote consequenties voor ons allemaal heeft. Onze beroepsvereniging, het KNGF, heeft op 16 maart overlegd met Ministerie van VWS. Alle beroepsverenigingen en koepelorganisaties uit de zorg waren hierbij aanwezig. Het KNGF adviseert om fysiotherapie op de lijst van cruciale beroepen te plaatsen. Omdat wij vinden dat zorg moet doorgaan, nemen we hierin onze verantwoordelijkheid. Wij blijven open om fysiotherapeutische zorg waar mogelijk te blijven bieden. Hierbij staan uw en onze gezondheid voorop.